1. Home
  2. Hearings and decisions
  3. Hearing types and how they work

Mathau o wrandawiadau a sut maent yn gweithio

Rydym yn cynnal dau fath o wrandawiad ar gyfer meddygon y gwnaed honiadau yn eu herbyn am eu haddasrwydd i ymarfer meddygaeth.

Yn y canllaw hwn, rydym yn rhoi trosolwg cyffredinol o’r canlynol:

  • tribiwnlysoedd gorchmynion interim
  • tribiwnlysoedd ymarferwyr meddygol.

Os ydych chi’n rhan o wrandawiad, dylech ddefnyddio ein hadnoddau ar gyfer meddygon a chynrychiolwyr, neu ein canllaw i dystion ar gyfer gwrandawiadau, i gael cymorth.

Pam darllen y canllaw hwn?
Byddwch yn deall y gwahaniaethau rhwng ein dau fath o wrandawiad, a sut maent yn gweithio.
Ar gyfer pwy mae'r canllaw hwn?
Canllaw ar gyfer y cyhoedd yw hwn.