Ni yw'r gwasanaeth tribiwnlys ar gyfer meddygon yn y DU

Rydym yn rhedeg gwrandawiadau, sy'n gwneud penderfyniadau annibynnol ynghylch a yw meddygon yn addas i wneud gwaith meddygol.

Ein rôl

Gweld penderfyniadau a wnaethpwyd gan dribiwnlysoedd ymarferwyr meddygol yn ddiweddar, a gwrandawiadau a gynhelir cyn bo hir.
Intermin orders tribunal icon
Chwilio am benderfyniadau tribiwnlysoedd gorchmynion interim a wnaethpwyd yn ddiweddar.

A hearing is in progress

Sut y mae ein gwrandawiadau yn gweithio

Dysgwch am y gwahanol fathau o wrandawiadau, y sawl sy'n gwneud y penderfyniadau a sut i fynychu gwrandawiad.

Mathau o wrandawiadau a sut y maent yn gweithio

Dolenni cyflym:


Adnoddau ar gyfer meddygon a chynrychiolwyr

Canllaw i feddygon i dribiwnlysoedd ymarferwyr meddygol

Byddwch yn deall proses y gwrandawiad a'ch rôl chi ynddo.

Canllaw i feddygon i dribiwnlysoedd gorchmynion interim

Byddwch yn deall pob cam mewn tribiwnlys gorchmynion interim a'r cymorth sydd ar gael i chi.

A doctor meeting with a staff member

Cymorth ar y diwrnod

Mae'n gwasanaeth cyswllt meddygon ar gael i unrhyw feddyg ar ddiwrnod gwrandawiad. Mae hwn ar gyfer y rhai sy'n mynychu ar eu pen eu hunain neu'r rhai heb gynrychiolaeth gyfreithiol yn arbennig.

A doctor talking to their representative

Adnoddau cynrychioli

Mae'r adnoddau hyn ar gyfer cyfreithwyr a sefydliadau amddiffyn meddygol.


A witness reading one of our publications

Canllaw i wrandawiad ar gyfer tyst

Deall eich rôl chi mewn gwrandawiad, o sut i roi tystiolaeth ychwanegol i'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i chi.  Yn ogystal, mae cymorth annibynnol a chyfrinachol ar gael yn rhad ac am ddim ar 0300 303 3709 neu witnesssupport@gmc-uk.org.

Anfon neges e-bost at y gwasanaeth cymorth ar gyfer tyst

Dolenni cyflym:


Amdanom ni

Sut yr ydym yn gweithio

Deall y ddeddfwriaeth sy'n diffinio'r hyn a wnawn. A chael gwybod am ein trefniadau rheoli a llywodraethu, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Recriwtio

Gallwch gael gwybod mwy am y rolau sydd ar gael a'n swyddi gwag presennol ar ein tudalen recriwtio.

Cysylltu â ni

Rydym yma i helpu, felly darganfyddwch pwy y gallwch chi siarad â nhw.