1. Home
  2. Accessing information

Cael gafael ar wybodaeth

Yn aml, mae’n gyflym ac yn hawdd cael gafael ar ein gwybodaeth drwy anfon cais anffurfiol atom. Cysylltwch â ni i ofyn am gael gafael ar ein gwybodaeth.

Eich hawliau cyfreithiol i gael gafael ar wybodaeth

Weithiau, allwn ni ddim rhoi’r wybodaeth i chi drwy ein prosesau arferol. Fodd bynnag, mae deddfau sy'n rhoi hawliau i chi ofyn am gael gafael ar wybodaeth.

Bydd tîm Mynediad at Wybodaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn delio ag unrhyw gais a wnewch i ni o dan y canlynol:

  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Darllenwch ganllaw Mynediad at wybodaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol  i ddarllen rhagor o wybodaeth am wneud cais o dan y deddfau hyn.