1. Home
  2. Contact us

Cysylltwch â ni

Os nad ydych chi wedi gallu dod o hyd i’r ateb rydych chi’n chwilio amdano, rydym yma i helpu.

Read this in English

Cysylltu â ni

Dyma sut gallwch chi gysylltu â ni:

Ffôn

Ffoniwch 0161 923 6263, Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm.

E-bost

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt neu anfonwch e-bost i enquiries@mpts-uk.org. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ar wrandawiad, llenwch ein ffurflen datganiad o ddiddordeb.

Mae yna broblem

Llenwch y ffurflen isod, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.


Ein swyddfeydd

Dyma gyfeiriad y ganolfan wrandawiadau:

Gwasanaeth Tribiwnlys Ymarferwyr Meddygol

Seventh Floor
St James’s Buildings
79 Oxford Street
Manchester
M1 6FQ


Ymholiadau gan y cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, gan gynnwys penderfyniadau o wrandawiadau, cysylltwch â swyddfa’r wasg


Cwynion am ein gwasanaethau

Os nad ydych chi’n fodlon â’r gwasanaeth rydym wedi’i ddarparu, gallwch roi adborth i ni drwy ein proses gwyno


Sylwadau am y wefan

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ynghylch ein gwefan, anfonwch e-bost i webmaster@mpts-uk.org


Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch ein dilyn ni ar Twitter @The_MPTS 

Rydym yn monitro’r cyfrif hwn yn ystod oriau swyddfa, yn unol â’n polisi cyfryngau cymdeithasol. Peidiwch â chysylltu â ni ar Twitter os oes gennych ymholiad brys.