1. Home
  2. Privacy and cookies

Preifatrwydd a Chwcis

Hysbysiad preifatrwydd MPTS

Ein nod yw bod yn agored ynghylch sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Trosolwg cyffredinol o sut rydym yn defnyddio gwybodaeth sydd yma, ond rydym hefyd yn darparu gwybodaeth fanylach os yw hynny’n briodol, er enghraifft pan fyddwn yn casglu data.

Mae’r Gwasanaeth Tribiwnlys Ymarferwyr Meddygol (MPTS) yn un o bwyllgorau statudol y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Rydym yn atebol i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a Senedd y DU. Rydym yn gweithredu ar wahân i rôl ymchwilio’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond y Cyngor Meddygol Cyffredinol yw’r rheolydd data o hyd ar gyfer y data personol rydym yn ei brosesu.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau fel rheolydd data o ddifri, ac rydym wedi ymrwymo i gadw gwybodaeth yn ddiogel. Rydym wedi ein hachredu i safonau diogelwch gwybodaeth rhyngwladol, ac rydym yn diogelu ein seilwaith TG yn unol â safonau’r diwydiant ac arferion da.

Back